Kundprojekt

Här kan ni se bilder och läsa om några av våra tidigare kundprojekt

Komplett brygganläggning med Sunlift SLX65-Västkusten

Här fick vi förtroendet att bygga en komplett brygganläggning tillsammans med Wahlborgs Sjöentreprenad.  Lyften är placerad med långsidan mot den nya bryggan i vinkel för att underlätta tilläggning. SLX65 har en kapacitet om ca 2800kg i detta utförandet. Installationen genomfördes med kranbåt, lyften står på berg med förankrade infästningar. Lyften är utrustad med guidestolpar som underlättar tilläggning & lyft.  Belysning och pollare monterade enligt önskemål.

Sunlift SLX12-Västkusten

Här har vi installerat en SLX12 (kapacitet ca 5500 kg). Installationen genomfördes med kranbåt, lyften står på specialdesignade bottenplattor för ökad bärighet.  På insidan lyften har vi monterat guidestolpar för att förenkla tilläggning & lyft.

Sunlift SLX9-Västkusten

Lyften är placerad mot berg och har access genom en specialdesignad trappa. Här har vi installerat en SLX9 (kapacitet ca 4000 kg). Installationen genomfördes med arbetsflotte, lyften står på specialtillverkade bottenplattor för ökad bärighet. Lyften är utrustad med guidestolpar som underlättar tilläggning & lyft.  

Sunlift SL7-Vänern

Här har vi installerat en SL7 (kapacitet ca 3000 kg). Installationen genomfördes med arbetsflotte och kranbil, lyften står på fast botten.  På insidan lyften har vi monterat guidestolpar för att förenkla tilläggning & lyft.

Sunlift SLX16-Västkusten

Här har vi installerat en SLX16 (kapacitet ca 7500 kg). Installationen genomfördes med kranbåt, lyften står på specialtillverkade bottenplattor för ökad bärighet. Lyften är utrustad med guidestolpar som underlättar tilläggning & lyft.  

Sunlift SL7-Vättern

Här har vi installerat en SL7 (kapacitet ca 3000 kg). Installationen genomfördes med arbetsflotte och kranbil, lyften står på fast botten med förankring.  På insidan lyften har vi monterat guidestolpar för att förenkla tilläggning & lyft.

Sunlift SLX10-Västkusten

Här har vi installerat en SLX10 (kapacitet ca 4000 kg). Installationen genomfördes med kranbil, lyften står på specialtillverkade bottenplattor för ökad bärighet. Lyften är utrustad med guidestolpar och bow-stop som underlättar tilläggning & lyft.  

Leverans & installation

Våra resurser och möjligheter, vi har egen kranbil och arbetsflotte och vi har utrustning för att borra och kapa under vatten. Vi anlitar också externa leverantörer genom kranbil, kranbåt och dykare beroende på de enskilda projektets förutsättningar. 

Sunlift SL7-Västkusten

Här har vi installerat en SL7 (kapacitet ca 2500 kg), installationen genomfördes med kranbåt. Lyften står på berg och är förankrad med infästningar i berget. Lyften är utrustad med guidestolpar på båda sidor och bow-stop. 

Sunlift SL8-Västkusten

Här har vi installerat en SL8 (kapacitet ca 3700 kg), installationen genomfördes med kranbil. Lyften står på mjuk botten (lera/dy) vi har specialtillverkade bottenplattor för att uppnå tillräcklig bärigheten. Lyften är utrustad med guidestolpar på utsidan för förenklad tilläggning & lyft. 

Sunlift SL8-Västkusten

Här har vi installerat en SL8 (kapacitet ca 3700 kg), installationen genomfördes med kranbåt. Lyften står på mjuk botten och är utrustad med specialbyggda bottenplattor för att uppnå tillräcklig bärighet. Lyften är utrustad med guidestolpar på insidan. 

Sunlift SL4-Västkusten

Här har vi installerat en SL4 (kapacitet ca 2000 kg), installationen genomfördes med arbetsflotte. Lyften står på fast sluttande botten (sten/sand). Lyften är förankrad med vajerinfästningar till berg. Lyften är utrustad med guidestolpar på insidan för förenklad tilläggning & lyft.

Projektering & förberedelser

Varje enskilt projekt planeras individuellt, installationsplatsen kontrolleras och lyften anpassas för de specifika förutsättningarna. Vi bygger samman lyften med den utrustning som beställts och vi funktionstestar alltid lyften innan leverans. I våra lokaler har vi all utrustning som krävs och vi har ett komplett reservdelslager för att kunna säkerställa våra kunders lyftar om något inträffar.    

Vanliga frågor & svar

Rör ej (Insign)

rör ej denna sektion

Kan Sunstreams båtlyftar stå kvar i vattnet över vintern?

Ja, det kan dom. Om båten vinterförvaras på båtlyften så rekommenderar vi alltid att en strömbildare används, för att hålla isfritt runt lyften. Om båten inte ligger kvar på lyften under vintern så sänker man ned lyften maximalt. Då hamnar lyften långt under vattenytan och påverkas således ej av is.

Är inte hydrauliken väldigt känslig och kostsam om något blir fel?

Problem med hydraulcylindrarna är väldigt sällsynta. Sunstream har investerat mycket tid och pengar i att ta fram cylindrar verkligen fungerar. Våra konkurrenter använder ofta hydraulcylindrar från grävmaskiner eller liknande. Dessa klarar inte den tuffa miljö under vatten. Sunstreams cylindrar är gjorda för bruk under vatten från dag ett.

Hur djupt vatten behövs?

För våra flytande båtlyftar så behövs ca 60-70 cm. Och för våra bottenstående lyftar så behövs ca 1-1,2 m. Maximalt bottendjup kan vara upp till ca 5 m.

Vad behöver jag göra inför vintern när jag vinterförvarar båten på lyften?
 • Höj upp lyften maximalt så att hydrauliken avlastas.

 • Installera en strömbildare under båten.

 • Koppla loss batterikablarna i den vita lådan.

 • Koppla loss hydraulslangarna och koppla sedan ihop dessa i varandra (hona-hane).

 • Linda vulkaniserande tejp runt slangkontakterna som är i metall.

 • Bind fast en snöre i slangen och sänk ned dem på botten för att undvika att is får tag i dem.

 • Ställ den vita lådan inomhus och ladda på batteriet så att detta är fulladdat under vintern.

Vad behöver jag göra inför vintern om jag inte vinterförvarar båten på lyften?
 • Sänk ned lyften maximalt så att den hamnar långt under vattenytan. 

 • Koppla loss batterikablarna i den vita lådan. 

 • Koppla loss hydraulslangarna och koppla sedan ihop dessa i varandra (hona-hane). 

 • Linda vulkaniserande tejp runt slangkontakterna som är i metall. 

 • Bind fast en snöre i slangen och sänk ned dem på botten för att undvika att is får tag i dem. 

 • Ställ den vita lådan inomhus och ladda batteriet så att detta är fulladdat under vintern.

 • Beskrivning steg för steg
Krävs det tillstånd för installationen?
 • Båtlyften utgör inte en fast installation utan kan flyttas och tas bort.

 • Det krävs därför inte någon dispens från strandskydd och eller andra myndighets tillstånd.

 • Om man hyr sin båtplats bör man tala med markägaren.

 • Om man ligger i en gemensam båtklubb eller förening är det alltid bra att informera.

Garantier

Vi lämnar 3 års garanti på konstruktion och hydraulik.